Krzysztof Błoch
Przecław, ul. Długa 64
64-514 Pamiątkowo
tel./fax (61) 291 41-93
blochpasy@poczta.onet.pl
  Katalog » Pasy »
Koszyk więcej
...jest pusty
Kategorie
Pasy (12)
Powiedz Znajomemu
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Pas ortopedyczny - nierozpinany (300mm) 40,00zł

Wysoko??: 300mm

REF - 06 03 06-002

Gwarantowany okres u?ywania wyrobu - 6 miesi?cy


Charakterystyka:
Pas wykonany jest z ocieplanej ta?my elastycznej. Sk?ada si? on z 2 elementów o kszta?cie trapezów, których ??czenia wzmocniono dodatkowo ta?m? pasmanteryjn?.

UWAGA!
Pas nale?y nosi? tylko na bieli?nie.
Pas nie powinien wywiera? nadmiernego ucisku !!!

Zastosowanie:
 1. Leczy i zmniejsza dolegliwo?ci bólowe kr?gos?upa poprawiaj?c ukrwienie poprzez ucieplenie;
 2. Zwi?ksza stabilizacj? kr?gos?upa, zw?aszcza przy s?abych mi??niach brzucha.
 3. U chorych ze zmianami przeci??eniowo - zwyrodnieniowymi kr?gos?upa.
 4. U chorych z nadwag? i s?abymi mi??niami brzucha.
Rozmiary:

WIELKO??
M
L
XL
XXL
OBWÓD PASA
65-75 cm
75-95 cm
95-110 cm
110-130 cm
OBWÓD BIODER
75-90 cm
90-110 cm
110-130 cm
130-150 cm

Pasy produkowane s? w nast?puj?cych wysoko?ciach: 300mm i 210mm

Zak?adanie pasa:
Pas wci?gn?? przez nogi i umie?ci? na sylwetce w taki sposób, aby ta?my maskuj?ce znajdowa?y si? po bokach.

Konserwacja:
Pas zamoczy? w wodzie o temperaturze 30oC, z dodatkiem niewielkiej ilo?ci ?agodnych detergentów. Pra? przez ugniatanie. Dok?adnie kilkakrotnie p?uka? a? do zaniku piany. Pozostawi? do wysuszenia w stanie roz?o?onym.
UWAGA:
- Nie wirowa?, nie chlorowa?, nie wykr?ca?, nie prasowa? !!!
- Nie u?ywa? do usuwania zabrudze? rozpuszczalników i innych agresywnych ?rodków !!!

Zalecenia:
 • Nie wystawia? pasa na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych
 • Nie umieszcza? pasa w pobli?u ognia lub innych ?róde? ciep?a
 • Przed za?o?eniem sprawdzi? stan pasa
 • Nie dokonywa? przeróbek ani samodzielnych napraw
 • Utrzymywa? pas w czysto?ci, nie dopuszcza? do silnego zabrudzenia
Przeciwwskazania:
 • Urazowe z?amania i zwichni?cia kr?gów
 • Znacznego stopnia zmiany destrukcyjne w trzonach
 • Zrzeszotnienie ko?ci
 • Z?amania patologiczne, zapalne i nowotworowe
 • Silne zespo?y bólowe w du?ych zmianach zniekszta?caj?cych kr?gów
 • Wypadni?cie j?dra mia?d?ystego
 • Alergia na zastosowany materia?
Ostrze?enia:
 • Niezgodne z instrukcj? u?ywanie pasa grozi jego zniszczeniem, mo?e tak?e powodowa? zagro?enie dla zdrowia u?ytkownika !!!
 • Niezgodne z instrukcj? u?ywanie pasa wy??cza odpowiedzialno?? producenta za ewentualne szkody !!!
 • Wyrobu nie nale?y u?ywa? do celów innych ni? okre?lonych w instrukcji u?ywania.

Dostępne opcje:
Rozmiar:
Data dodania produktu: poniedziałek, 28 maj 2007.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Pas ortopedyczny - a?urowy rozpinany (305 mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy rozpinany (305 mm)
Pas ortopedyczny - rozpinany (300mm)
Pas ortopedyczny - rozpinany (300mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy nierozpinany (255mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy nierozpinany (255mm)
Pas ortopedyczny - zapinany, ze stalkami (210mm)
Pas ortopedyczny - zapinany, ze stalkami (210mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy rozpinany (255 mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy rozpinany (255 mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy nierozpinany (305mm)
Pas ortopedyczny - a?urowy nierozpinany (305mm)
Created by SoftWeb | Copyright © 2006 Wytwórnia Pasów Ortopedycznych. Wszystkie prawa zastrzeżone | Powered by osCommerce